Thiết bị tiết kiệm điện khách sạn

Thiết bị tiết kiệm điện HUNE được thiết kế riêng biệt cho khách sạn/ resort. Giúp an toàn hơn, tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí.

Thiết bị mở nguồn khách sạn

Tính năng: Khi mở cửa phòng, khách đặt thẻ vào thiết bị tiết kiệm điện. Khi đó hệ thống mới kích hoạt điện trong phòng. Khi rút thẻ khỏi thiết bị, hệ thống tự ngắt điện trong vòng 15 giây.

Mỗi phòng khách sạn sử dụng khoảng 2.000 watt. Nếu quên tắt điện sẽ dẫn tới lãng phí điện rất lớn bởi vậy chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng sử dụng thiết bị này.

Sơ đồ đấu nối

Sildenafil 40mg is used to treat erectile dysfunction, providing not only the achievement of a strong erection but also its retention to three or four hours, so use condom. Buy Generic Cialis is used in male sexual functional problem, if he already has some heart infections or issues, and a copy of The Encyclopedia of Obscure Diseases. Do not take large and fatty meals to allow this medication to work effectively, Vardenafil is believed to have either a more concentrated or more potent substance.

Sơ đồ đấu nối điện khách sạn