Bộ sưu tập hình ảnh Khóa thẻ từ 6100-D

Khóa khách sạn hune 6100-D là Hệ thống khóa cửa không dây và độc lập. thông qua thẻ RF hoặc MF thực hiện chức năng điều khiển và chức năng mở khóa, các chương trình được kiểm soát và tích hợp trong khóa, kích thích hoạt động bằng thẻ được mã hóa bởi máy tính. Điều này làm cho hoạt động quản lý phòng trở nên hiệu quả, an toàn.
hóa áp dụng thẻTemic (RF) hoặc thẻ MIFARE (MF) và thẻ có chức năng phân quyền ra vào giúp tăng cường an ninh, độ tin cậy và tiện lợi.
Màu sắc: Bạc, Xanh, vàng, đỏ

Xem thông tin Khóa khách sạn hune 6100-D