Hình ảnh Khóa khách sạn hune 029-D

Hệ thống khóa cửa không dây và độc lập 029-D thông qua thẻ RF hoặc MF thực hiện chức năng điều khiển và chức năng mở khóa, các chương trình được kiểm soát và tích hợp trong khóa, kích thích hoạt động bằng thẻ được mã hóa bởi máy tính. Điều này làm cho hoạt động quản lý phòng trở nên hiệu quả, an toàn.

Chi tiết khóa thẻ từ 029-d